Dwulicowość

Cecha opisująca człowieka fałszywego, mówiącego co innego zależnie od okoliczności i rozmówcy, w przeważającej mierze opiera się na kłamstwie.

Osoba dwulicowa pozornie jest do nas bardzo pozytywnie nastawiona. Będąc z nami, mówi to co Tobie odpowiada, a przy kimś innym zupełnie coś innego. Nie potrafi wyrazić swojego zdania wprost, ale za to nie ma problemów wypowiedzieć się o tym za naszymi plecami. To osoba, która kogoś wspiera, a jednocześnie jest mu wroga. Najrozsądniej jest zerwać z nią kontakt, raz na zawsze.

Najczęstsze przyczyny dwulicowości:
– brak dowartościowania,
– potrzeba bycia lubianym przez wszystkich,
– chęć osiągnięcia korzyści za wszelką cenę,
– zazdrość o czyjeś sukcesy i powodzenia.