Dietetyka

Jest nauką o racjonalnym żywieniu człowieka. Łączy ona wiedzę z takich dziedzin jak: biologia, biochemia, fizjologia, medycyna kliniczna, profilaktyka zdrowia, technologia żywności i techniki przyrządzania pożywienia.

Dietetyka zajmuje się badaniem roli składników pokarmowych w procesie przemiany materii i energii, która odbywa się na poziomie komórek, narządów, układów oraz całego organizmu. Skupia się również na skutkach spożywania żywności, która została wyprodukowana przy pomocy nowych technologii, żywności, coraz bardziej przetworzonej oraz wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanych półproduktów.

Dzięki wynikom tych badań, możliwe jest zdefiniowanie zagrożeń, które są skutkiem niewłaściwego odżywiania. Ponadto, istnieje możliwość określenia realnych zaleceń oraz stworzenie rozmaitych diet, które w jak najlepszy sposób wspomagają utrzymanie zdrowia.

Dietetyka dzieli się na:
– dietetykę sportową,
– dietetykę kliniczną.