Burza mózgów

Jest metodą pochodzącą z psychologii społecznej, której celem jest doskonalenie decyzji grupowych, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Burza mózgów może być również formą dyskusji dydaktycznej, używaną jako jedna z metod nauczania. Zaliczająca się do metod aktywizujących.

Do zalet Burzy Mózgów można zaliczyć:
– lepszą efektywność grupy, aniżeli jednostek,
– poprawa błędów w grupie,
– większy obiektywizm wyników w grupie,
– wzrost kreatywności,
– naukę współpracy oraz współdziałania grupy.

Podstawowe zasady “Burzy mózgów”:
– Przed rozpoczęciem sesji warto jest zaplanować czas jej trwania;
– Wszystkie pomysły należy notować na kartce lub tablicy;
– Nie powinno się oceniać żadnego z pomysłów, ponieważ z każdym krokiem jest się coraz bliżej idealnego rozwiązania;
– Korzystaj z wcześniejszych pomysłów, modyfikuj je.