Bodziec

Bodźcem nazywamy każdego rodzaju czynnik wywołujący specyficzną reakcję lub ciąg reakcji organizmu, np. bodziec do działania – coś co nas zachęca, coś co sprawia, że zaczynamy działać.

Wyróżniamy:

– bodziec bezwarunkowy – działający bezpośrednio na zmysły (wzrok, słuch, węch, smak, dotyk), powodujący reakcję bezwarunkową, tzw. “odruch bezwarunkowy”;
– bodziec warunkowy – występujący w sztucznych warunkach laboratoryjnych;
– bodziec wyzwalający – przyspieszający wystąpienie reakcji emocjonalnej (np. agresji) i nadający jej kierunek, umiejętnie stosowany wspiera wyrabianie nawyków;
– bodziec podprogowy – nie powoduje żadnych zauważalnych reakcji, ponieważ jest zbyt słaby;
– bodziec konfliktowy – niejasny i nieznany jednostce, powodujący reakcje, które uruchamiają się podczas uczenia się;
– bodziec społeczny – pochodzący od innych ludzi lub skojarzony z innymi ludźmi.

Aby bodziec wywołał reakcję musi mieć odpowiedni długi czas działania i odpowiednią siłę.

Każdy człowiek ma różną tolerancję na bodźce. Zbyt mała lub zbyt duża ilość bodźców dla danej osoby może wywoływać stres i jego pochodne.