Bezsenność

Bezsenność (łac. insomnia) – zakłócenie rytmu, głębokości i czasu trwania snu.

Określa się tak również zaburzenie stanu zdrowia, w którym długość snu jest niewystarczająca dla danej osoby. Bezsenność może przybierać różne postacie:
– wczesnie przebudzanie się,
– problemy z zasypianiem,
– wybudzanie się w trakcie snu,
– zła jakość snu.
Efektem bezsenności może być brak poczucia wypoczęcia i zmęczenie w ciągu dnia. Organizm nie jest gotowy do podjęcia się czynności – jest niespokojny i przeciążony.

Przyczynami bezsenności mogą być:
– zaburzenia psychiczne (depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, manie i inne),
– stosowanie niektórych leków,
– bezdechy,
– zaburzenia rytmu snu,
– różne choroby (niewydolność nerek, zapelenie dróg moczowych, choroby tarczycy i inne),
– niekomfortowe warunki snu,
– deficyt wysiłku fizycznego,
– podejmowanie przed snem aktywności pobudzających,
– nieregularne godziny snu,
– złe nawyki żywieniowe,
– siedzący tryb życia,
– duża ilość drzemek w ciągu dnia.

Ze względu na długość trwania i stopień zaawansowania bezsenność możemy podzielić na:
– bezsenność przygodna (trwająca nie dłużej niż kilka dni, związana z jednorazowymi okolicznościami, np. stres z powodu egzaminu),
– bezsenność krótkotrwała (trwająca od kilku dni do trzech tygodni, związana z kontynuacją negatywnej reakcji np. na stres, może być też
związana z chorobą somatyczną),
– bezsenność przewlekła (trwająca ponad miesiąc, związana najczęściej ze schorzeniami i wymagająca specjalistycznego leczenia).

Bezsenność dotyka częściej kobiet niż mężczyzn, ponadto odnotowuje się jej wzmożone występowanie wraz ze wzrostem długości życia.