Autosugestia

Autosugestia to technika polegająca na podniesieniu poczucia własnej wartości. Polega na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji (zdań wpływających na poziom samoakceptacji) co powoduje podniesienie poczucia własnej wartości i zmianę nastawienia wobec różnych wydarzeń życiowych.

Autosugestia polega na powtarzaniu sobie pewnych wzorców, służących do osiągania celu, np. sportowych często wyobrażają sobie, że wykonują jakieś ćwiczenie z sukcesem. Przykładem autosugestii jest również stwierdzenie: „rozwiążę ten problem”.

Autosugestię można ćwiczyć, powtarzając afirmację na głos lub w myślach. Głos powinien brzmieć pewnie i przekonująco. Innym sposobem jest rozwieszenie w swoim otoczeniu kartek, na których wcześniej zostały zapisane słowa afirmacji. Można je również włożyć do portfela lub nagrać na dyktafon i odsłuchiwać w wolnej chwili.