Asertywność

W psychologii jest to termin, który oznacza posiadanie oraz wypowiadanie własnego zdania. Asertywność jest to również wyrażanie emocji w sposób bezpośredni, a także postaw w granicach, które nie naruszają praw i psychicznej sfery innych osób oraz własnych.

Ważne jest, aby było to przekazywane bez zachowań agresywnych. Asertywność jest umiejętnością nabytą.

Asertywność to:
– zdolność wyrażania swojego zdania, krytyki, potrzeb, życzeń i poczucia winy;
– zdolność odmawiania, który nie rani innych osób;
– umiejętność akceptowania ocen, krytyki, a także pochwał;
– wiarygodność;
– empatia;
– uzmysłowienie siebie (zalet, wad oraz opinii);
– zdecydowanie, stanowczość;
– elastyczne postępowanie;
– umiejętność samooceny.

Asertywność nie jest ignorowaniem emocji oraz pragnień innych ludzi, ale jest zdolnością do spełniania celów pomimo negatywnej presji środowiska, dbaniem o własne interesy z włączeniem dobra innych.

Kluczowe jest to, że asertywność jest jedną z podstawowych zdolności, które wchodzą w skład inteligencji emocjonalnej.