Asertywna odmowa

Forma odmowy, która charakteryzuje się jasnym i klarownym przekazem informacji. Asertywna odmowa znajduje się pomiędzy postawą uległa a agresywną. To umiejętność, którą można nabyć i polega na poszanowaniu własnych praw do odmowy i praw drugiej osoby.

Asertywność nie jest stała, co oznacza, że dana jednostka może w reagować asertywnie w zależności od okoliczności np. wobec konkretnych osób mniej lub bardziej asertywnie.

Asertywna odmowa zawiera następujące elementy:
– słowo “NIE”;
– informację o decyzji;
– wyjaśnienie powodu odmowy;
– wysubtelnienie przekazu.

Najczęstszymi problemami występującymi przy odmawianiu jest nadmierne tłumaczenie lub wychodzenie z pretensjami. W pierwszym przypadku dana osoba próbuje udowodnić rozmówcy przyczynę odmowy, co przyjmuje mało stanowczą formę i nie jest jasne dla odbiorcy komunikatu. Druga strona może starać się kontynuować i namawiać do spełnienia jej prośby. W drugiej sytuacji odmowa przybiera formę zrzucania winy na drugą osobę, co może doprowadzić do kłótni.

Asertywna odmowa to m.in następujące zwroty:
– chcę;
– wolę;
– zdecydowałem;
– postanowiłem;
– wybieram.