Asertywna krytyka

Umiejętność wyrażania własnych i szczerych komunikatów, opinii i poglądów w sposób otwarty i nienaruszający praw innych osób. Jej celem nie jest udowadnianie winy, ale przekazanie informacji, które mają służyć zmianie czyjegoś zachowania lub postępowania z nieprawidłowego na prawidłowe.

Asertywność to umiejętność nabyta, która u jednych rozwija się lepiej, u innych gorzej. Niewątpliwie jednak osoby, które potrafią być asertywne są bardziej zadowolone z siebie i z relacji z innymi ludźmi.

Model asertywnego wyrażania krytyki:

– fakty – opisy zdarzeń i sytuacji, które wywołały negatywne emocje
– ustosunkowanie – wyrażanie negatywnych uczuć i opinii
– oczekiwania – sformułowanie prośby, polecenia w kierunku zawarcia porozumienia z krytykowaną osobą