Antycypacja

Antycypacja to zdolność przewidywania sytuacji trudnych czy przyszłych problemów, które mogą nastąpić. Dosłownie oznacza wyprzedzenie, zatem jest to pewnego rodzaju umiejętność przedwczesnego wykonywania czynności.

Antycypacja sprawia, że lepiej przygotować się na zmierzenie z trudną sytuacją, a w konsekwencji przystosować do zmian, które dana sytuacja może ze sobą nieść.

Umiejętność ta jest istotnym elementem zabezpieczania się przed stresem. Ponadto jest pożądana w budowaniu relacji interpersonalnych i ogólnemu funkcjonowaniu w społeczeństwie, ponieważ pozwala przewidzieć zachowania drugiej osoby.

Jakie są metody pracy nad antycypacją?

Nie ma jednego sposobu na ćwiczenie antycypacji. Przewidywania wynikają ze zdobytej wiedzy i doświadczeń, dlatego uczymy się jej za pomocą przyjmowania otwartej postawy na nowe doświadczenia, traktując je jak elementy życia, które nas rozwijają.