Acting-out

Termin oznacza dosłownie “rozegranie w działaniu”. Polega ono na zachowaniu, które uzewnętrznia trudną sytuację czy konflikt przeżywany przez daną osobę.

Człowiek stara się wtedy rozładować napięcie, jednak często przybiera to formę impulsywnych zachowań opartych na złości, które oddziałują na osobę na jej poziomie społecznym w sposób negatywny.

Osoba, która dopuszcza się zachowań typu acting-out pozornie rozwiązuje swoje problemy, wzrasta jej pewność siebie czy poczucie wszechmocy. Poprzez agresję stara się uniknąć strachu i innych uczuć, które towarzyszą aspołecznym działaniom. W rzeczywistości agresor nie poprawia swojej sytuacji, krzywdząc w ten sposób siebie, a często także inne osoby.

Przykładami zachowań acting-out są:
– szybka jazda samochodem pod wpływem gniewu czy złości,
– masturbowanie się przez osoby uzależnione od seksu,
– wplątywanie się w romans przez osoby niezadowolone ze swojego związku,
– reagowanie agresją na krytykę,
– używanie przemocy fizycznej wobec przypadkowo napotkanych osób,
– pijaństwo czy korzystanie z innych używek, ze względu na problemy towarzyszące danej osobie.